\n\n

Handels- & Leveringsbetingelser

 

At handle med os skal være nemt, hurtigt og frem for alt sikkert. Vil du vide mere om vores person- og cookiepolitik, så klik her.

Handels- & leveringsbetingelser

§ 1 Omfang

Betingelserne er gældende for alle køb af produkter og ydelser via Qualitybrands.dk ApS, CVR-nr. 21323071. Eventuelle ændringer af betingelserne sker kun ved skriftlig aftale mellem køber og Qualitybrands.dk ApS.

§ 2 Aftaleindgåelse

Køber skal ved hvert køb acceptere købsbetingelserne, førend handlen kan gennemføres. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Køber får en kopi af vilkårene sammen med en bekræftelse af bestillingen pr. e-mail.

Købsaftale kan kun indgås med personer over 18 år.

Qualitybrands.dk hæfter ikke ved eventuelle annullering af ordrer pga. tekniske problemer, trykfejl, leveringssvigt eller lignende.

Qualitybrands.dk tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.

§ 3 Ejendomsret

Køber har fra modtagelse af varen ejendomsretten til varen, herunder alle tilbehørsdele.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer

Betaling for bestilte varer sker online ved brug af Dankort, MobilePay, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit og Maestro. Der er ikke betalingskortgebyr ved betaling med Dankort, MobilePay og Visa-Dankort. Ved betaling med kort udstedt i Danmark af typen Visa, Visa Electron, Maestro og MasterCard tillægges et betalingskortgebyr på 1,25% af købsbeløbet. Ved betaling med kort udstedt i udlandet (Visa, Visa Electron; Maestro og MasterCard) tillægges et betalingskortgebyr på 2,90% af købsbeløbet. Gebyret, inkl. beløbstørrelse oplyses, inden køber godkender ordren. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse. Når køber bestiller med kreditkort ”reserveres” beløbet på købers konto. Når leverandøren efterfølgende har afsendt de bestilte produkter, gør Qualitybrands.dk betalingspåkrav til kortudsteder. Det betyder, at køber ikke længere kan disponere over det reserverede beløb, efter bestillingen er godkendt. Det reserverede beløb hæves dog først på kontoen, når kortudsteder modtager betalingskravet fra betalingsmodtageren.

Dine kortoplysninger formidles via Qualitybrands.dk til PBS på en sikker og krypteret SSL-forbindelse, så hverken Qualitybrands.dk eller andre uvedkommende får adgang til dine kortoplysninger. 

Betalingen for handelsvarer sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på købers kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, køber har godkendt ved købet. 

§ 5 Levering

Vi sender varer med GLS eller fragtmand og levering sker til adressen angivet i aftalen. Som udgangspunkt sender Qualitybrands.dk varerne i henhold til den oplyste leveringstid, hvis ordren er afgivet inden kl. 11.30. Dog har enkelte varer længere leveringstid, hvilket vil være anført på varen. Ordrer, der består af flere produkter, sendes om muligt samlet.

Ved levering med GLS, ophører Qualitybrands.dks erstatningsansvar, efter GLS har leveret forsendelsen. Qualitybrands.dk er ikke ansvarlig for, hvad der sker med pakken, efter levering på modtageradressen – hverken vejrligsskader, bortkomst eller lignende

Vi leverer i hele Danmark, dog ikke til Grønland, Færøerne eller udlandet uden et fragttillæg. Ved brug af andre transportører gælder samme regler.

Qualitybrands.dk estimerer normalt en leveringstid på 1-3 hverdage med forbehold for eksterne forhold, der ligger uden for Qualitybrands.dks indflydelse. Køber vil blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis der sker ændringer i leveringen. Leverer Qualitybrands.dk ikke varerne den aftalte dato, er kunden ikke berettiget til at kræve kompensation herfor.

Skal den bestilte vare monteres af en fagmand, anbefaler vi at køber venter med at bestille montering til varen er modtaget og bekræftet i god stand.

Ved levering af varer skal køber straks undersøge produkterne for fejl og mangler. Er der mistanke om transportskade, skal dette straks bemærkes overfor transportfirmaet og anmærkes på fragtbrevet. Derudover skal køber straks reklamere til Qualitybrands.dk.

Efter levering påhviler ansvar og risiko for varen køber.

Ved levering, hvor køber har udtrykt ønske om selv at installere/pakke produktet ud, er en hver skade, der som følge heraf måtte opstå på produkter, ejendom eller installationer, købers ansvar og risiko.

§ 5.1 Leveringsmuligheder:

Qualitybrands.dk sender handelsvarer med GLS eller fragtmand til levering på alle hverdage. Køber du for mere end kr. 500,- tilbyder vi både fri fragt og fri returret.

                                                                                       

§ 6 Købers ansvar

Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar: Køber skal meddele Qualitybrands.dk om eventuelle mangler ved varen umiddelbart efter manglerne er opdaget af køber.

§ 7 Sælgers ansvar

§ 7.1 Udbedring/Reklamation

Qualitybrands.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved varen, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var intakt eller funktionsdygtigt.

Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Reklamation vedr. produktfejl skal ske senest 2 år fra leveringsdagen eller inden for produktets garantiperiode for at forpligte Qualitybrands.dk til at foretage udbedring. Reklamation skal ske inden for rimelig tid efter, at manglen er konstateret. Reklamation inden for 1 måned anses som værende rettidig.

Udbedring af forhold som skyldes købers brug, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk m.v. er ikke omfattet af Qualitybrands.dks forpligtelse til udbedring.

Qualitybrands.dk forbeholder sig ret til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. Qualitybrands.dk kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter Qualitybrands.dks vurdering.

I tilfælde af, at varen skal returneres, refunderer vi dine fragtomkostninger efter nærmere aftale. Der laves nærmere aftalt med QualityBrands.dk ApS før returnering.

§ 7.2 Returadresse:

Qualitybrands.dk ApS
c/o andersen & nielsen as
Meterbuen 2-4
2740 Skovlunde

 

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. 

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger (fri retur gælder ved ordrer over kr. 500,-).

§ 7.3 Følgeskader

Qualitybrands.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, som følger af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forventet, evt. på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger m.m.

§7.4 Produktansvar

Qualitybrands.dks ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, gods, forretningsforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Qualitybrands.dks side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af Qualitybrands.dk.

I fald at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette Qualitybrands.dk og medvirke til sagens opklaring. Derudover skal Qualitybrands.dk have ret til at besigtige skaden.

§ 8 Fortrydelses- & returret - B2C (forbrugere)

Købere, som er forbrugere, kan fortryde denne købsaftale jf. § 18, stk. 1 i forbrugeraftaleloven.

På alle produkter ydes der reklamationsret ifølge ovennævnte. Skulle varen mod forventning gå i stykker under garantiperioden, repareres denne vederlagsfrit hos os eller producenten, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, modifikationer eller misbrug fra brugerens side.

Fortrydelsesfristen er 14 kalenderdage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

a) har modtaget din vare

b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

 

I tilfælde af at fortrydelsesfristen falder på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsdag eller en weekend forlænges fristen til den først kommende hverdag. Der ydes dog ingen retur- eller fortrydelsesret på særligt tilpassede varer (§ 18, stk. 2, nr. 3 i forbrugeraftaleloven) eller på varer, der er tilføjet ændringer på købers opfordring (udstansning af ekstra hanehuller, udskiftning af tilbehør o.l.). I disse tilfælde vil det være påført ordrebekræftelsen.

Køber må efter modtagelse kun håndtere varerne således, at køber kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

Ønsker køber at fortryde sit køb, bedes dette meddeles Qualitybrands.dk skriftligt på info@qualitybrands.dk, med så detaljeret beskrivelse som muligt, inden 14 dage efter modtagelsen af varen, og varen skal tilbageleveres til Qualitybrands.dk senest 14 dage efter meddelelse om fortrydelse er afgivet. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

 

Emballage og varens stand ved returnering

Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i væsentligt samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Tilbagelevering sker for sælgers regning efter nærmere aftale med køber. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Der må ikke påsættes adressesedler direkte på returvarens originalemballage. Pak derfor returvaren ind i plast eller læg den i en ekstra kasse.

Husk, at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger efter modtagelse af returvaren (gælder når du har købt for mere end kr. 500,-).

Hvis tilbehør er taget i reel brug, kan dette ikke returneres.

Prisen for tilbehøret kan udlignes i tilbagebetalingen af købsbeløbet. Beløbet oplyses af Qualitybrands.dk. Udnytter køber fortrydelsesretten er Qualitybrands.dk ikke forpligtet til at reetablere forhold, som følger af installationen og af-/montering.

 

Reklamation

Dit køb er omfattet af købeloven, herunder mangelvarereglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det betinges selvfølgelig, at reklamationen er berettiget og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. I tilfælde af reklamation skal du kontakte os hurtigst muligt efter, at du har opdaget manglen, dog senest inden for 2 måneder efter fejlen er opdaget. Ved berettiget reklamation refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger for at returnere varen til os.

 

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os retur. Beløbet bliver overført til det kort du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.

Bemærk:

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvis hvis varens værdi er forringet i følgende tilfælde:

·       Hvis varen er taget i brug 

·       Hvis varen er beskadiget, mens kunden har ansvaret for den.

·     ·       Hvis kunden har håndteret varerne på anden måde, end nødvendigt, for at kunden kunne fastslå varernes art, egenskaber og måden, som de fungerer på. 

·     ·       Hvis kunden ikke har fulgt de begrænsninger i fortrydelsesrettet, der følger af plombering, varetype mm.

§ 9 Privatlivspolitik

Qualitybrands.dk behandler oplysninger om køber fortroligt. Indsamling af data har til formål at tilbyde produkter inden for Qualitybrands.dk varekategorier til kundeadministration og markedsføring. Har man endnu ikke købt en vare på Qualitybrands.dk registreres kun den adfærd og de oplysninger, der er med til at gøre oplevelsen af hjemmesiden bedre. Læs mere under ’Cookiepolitik’.

Første gang, der købes en vare på Qualitybrands.dk, bliver køber registreret som kunde. De personlige oplysninger, der registreres, er de, Qualitybrands.dk skal bruge for at kunne levere en vare til køber samt yde den fornødne kundeservice. Qualitybrands.dk kan kun registrere de persondata, køber selv afgiver: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Qualitybrands.dk registrerer desuden alternativ leveringsadresse, såfremt det ønskes af køber.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Personoplysningerne registreres hos Qualitybrands.dk ApS og opbevares i minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i fem år.

Qualitybrands.dk ApS's dataansvarlige er direkør Marianne Z. Blicher

Direktøren og kundeserviceafdelingen for Qualitybrands.dk ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om køber.

Køber kan til enhver tid få udskrift Qualitybrands.dks registrerede persondataoplysninger på køber. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Qualitybrands.dk via e-mail kundeservice@qualitybrands.dk.

Oplysninger afgivet til Qualitybrands.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Qualitybrands.dk ApS har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.

Køber kan klage over Qualitybrands.dks behandling af oplysninger om køber til Qualitybrands.dk ApS og til Datatilsynet.

§ 10 Markedsføring

E-mail adressen, som Qualitybrands.dk har modtaget i forbindelse med købers bestilling på Qualitybrands.dk ApS, kan benyttes af Qualitybrands.dk til at markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser til køber via elektronisk post. E-mail adressen bliver ikke videregivet til tredjemand.

Køber modtager kun nyhedsbreve pr. e-mail, når køber har afkrydset feltet "ja tak" til nyhedsbreve i købsflowet eller udfyldt en tilmeldingsformular. Nyhedsbrevet vil max. blive udsendt 1-2 gange om måneden og kun i tilfælde af aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurrencer og inspiration og ny viden om varerne.

Køber kan altid framelde sig igen ved at kontakte Qualitybrands.dk eller ved at afmelde via link i nyhedsbrevet.

§ 11 Klager

Køber har mulighed for at klage ved skriftlig henvendelse til Qualitybrands.dk ApS og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Retsforholdet afgøres efter dansk ret.

§ 12 Cookiepolitik og logstatistik

På Qualitybrands.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser. Se særskilt information om vores cookies her! (Link)

Vi kan anbefale at læse mere om sikkerhed på nettet på Forbrugerrådets hjemmeside, Foreningen for Dansk Internet Handel og Tellers hjemmeside.

§ 13 Specielt for erhvervskunder – B2B

Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra levering, medmindre andet er skriftlig aftalt. Ombytning eller reparation medfører ikke, at reklamationsperioden forlænges.

Køber er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Konstaterer køber fejl og mangler ved selve varen, skal køber straks skriftligt reklamere til kundeservice@qualitybrands.dk  med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.

Erhvervskunder har ingen returret, medmindre andet er skriftlig aftalt. I så fald har køber ret til at få returneret et beløb svarende til den af kunden erlagte pris for varen, når Qualitybrands.dk har godkendt den returnerede vare. Fragtomkostninger, forsikringer, gebyrer mv. returneres ikke.

 

Kontakt os

Fandt du ikke det, du søgte, eller har du spørgsmål til os om hjemmesiden, vores produkter og ydelser, eller noget helt tredje?

 

Du kan kontakte kundeservice hver dag - døgnet rundt på mail eller telefon indenfor vores telefontid ellers indtal besked og vi ringer dig op hurtigst muligt.

Læs mere

Læs de seneste nyheder

På vores blog holder vi dig opdateret om produktnyheder, messer og tips og tricks - altid med udgangspunkt i miljørigtig affaldssortering. 

 

  

Gå til nyheder...

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på køkkentrends, tips & tricks og nye gadgets. Vi spæder til med reportager og opskrifter, når vi falder over noget godt. Du modtager højst 2 nyhedsbreve om måneden - og du kan afmelde nyhedsbrevet, når du vil.